Responsable de Sistemes

Frank ha desenvolupat la seva carrera en el sector tecnològic al llarg de 17 anys, primer com a enginyer informàtic i més endavant en llocs d’alta direcció en departaments de tecnologia de diverses empreses. El seu profund coneixement d’infraestructures informàtiques, desenvolupament de sistemes, big data i intel·ligència artificial, unit a la seva experiència com a fundador i confundador de diverses startups, li atorga una visió holística i multidisciplinària de la indústria, que ha exposat en diverses ponències a Europa i als Estats Units.

En l’actualitat és Advisory CTO de Voxprima i CEO de Inari.