Il·lustradora i dibuixant de còmic italiana. Es gradua en disseny gràfic i comunicació de la imatge a l’Escola ISIA en Urbino. Ha creat al costat de Giulia Sagramola el projecte d’autoedició Teiera, amb el qual segella petits projectes de llibres col·lectius d’il·lustració i còmic.

A Espanya ha col·laborat amb El Estafador, El Setmanari de Comunicació Directa, Editorial Proteus i Alter Comics.

http://www.cristinaspano.com