Formació i implantació

Va estudiar art i disseny a l’Escola Universitària Eina. Guionista de professió, ha treballat per a diferents canals de televisió i ha escrit i dirigit diferents vídeos institucionals. Responsable de la formació i acompanyament del professorat per facilitar la implantació a l’escola de la metodología.