Resultats

Impacte

Amb els mètodes convencionals, l’evolució de la competència escriptora s’atura perillosament a la meitat de l’Educació Primària. La PictoEscriptura significa un gir de 180º pel que fa als mètodes convencionals d’aprenentatge de la llengua.

La intervenció al llarg un trimestre durant tres cursos escolars (2013-2016) a 6 escoles públiques de Barcelona, va servir per comparar l’impacte de la PictoEscriptura a la qualitat dels textos narratius i expositius produïts per alumnes de 3er, 4rt, 5è i 6è de Primària, amb l’evolució del rendiment escriptor dels alumnes d’una escola Control, en la que es van continuar aplicant metodologies convencionals per a aprendre a escriure.

Els resultats mostren que la PictoEscriptura ha tingut un impacte positiu evident sobre 5 indicadors clau en el desenvolupament de l’escriptura en edat escolar.

La PictoEscriptura funciona: mentre totes les escoles mostraven un rendiment similar abans de començar el programa, el rendiment a les escoles que van practicar la PictoEscriptura va superar amb escreix el dels alumnes de l’escola de Control quan va finalitzar el programa.

Col•laboracions i suports

Grup GRETEL

VoxPrima compta amb el suport del Grup GRETEL (Grup d’Investigació de Literatura Infantil i Juvenil i Educació Literària) de la UAB que veu en la PictoEscriptura un mètode innovador i amb potencial per a transformar les dinàmiques docents a les aules.

VoxPrima i GRETEL col·laboren per a determinar l’impacte de la PictoEscriptura al rendiment dels alumnes i en les pràctiques que fan servir els docents a l’aula.

Ambdós grups col·laboren a més en la definició d’estratègies que permetin incorporar els principis d’aquesta metodologia als programes oficials de formació del professorat.

Subvenció Torres Quevedo

VoxPrima s’adhereix plenament al concepte d’I+D+I i així ha estat reconegut pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat a través de la concessió de la subvenció Torres Quevedo a la convocatòria de l’any 2016.

A VoxPrima, investigadors especialitzats en l’adquisició de l’escriptura analitzen els resultats produïts pels usuaris de l’aplicació per definir els patrons lingüístics que caracteritzen les produccions dels nens i poder definir estratègies d’intervenció adequades a aquesta realitat.