PictoEscriptura (3)

Aplicació

aula.pictoescritura.com

VoxPrima ha desenvolupat una plataforma digital per a que el docent pugui treballar la PictoEscriptura a l’aula. Aquesta aplicació conté formació, propostes didàctiques, materials d’aula i eines d’avaluació.

L’aplicació és molt més que una col·lecció de continguts: interactua amb els usuaris per a ajudar-los a crear un entorn d’aprenentatge únic a cada aula, donat que l’aprenentatge es dóna a partir del contingut que genera el grup.

La plataforma posa la tecnologia al servei del mestre, els alumnes fan on-line totes les tasques i exercicis de resposta tancada o única i el mestre les rep ja corregides i avaluades. Així disposa de més temps per a fer el que ningú més pot fer: acompanyar el procés creatiu del nen.

Com aplica el mestre la PictoEscriptura a l’aula?

La plataforma aula.pictoescritura.com és l’eina que el mestre necessita per desplegar a les aules la formació que rep fora d’aquestes. El seu ús constitueix una formació continua durant tot el curs. Mitjançant la subscripció a la plataforma, el mestre disposarà d’una programació anual i de tot el material que cal per desplegar la programació de PictoEscriptura. En concret:

  • Vídeos i tutorials sobre com acompanyar el procés d’aprenentatge.
  • Una guia didàctica per a cada sessió on s’explica com conduir l’activitat i pautes sobre com generar materials i activitats addicionals segons el rendiment del grup.
  • Tots els materials que necessitaran els alumnes per fer tant les activitats d’aula, com les de treball en grup reduït o individuals.
  • Una eina de maquetació i publicació de textos.
  • Un servei d’assessorament per part d’un editor professional sobre com escriure textos de qualitat per treballar amb el grup.
  • Proves d’avaluació per competències i una eina que permet generar informes per als pares.
  • Una agenda on documentar el procés de creació dels alumnes.
  • Un xat de grup.
  • Una biblioteca de l’escola.
  • Recomanacions de lectures per als alumnes.

A més de la formació inicial, VoxPrima ofereix assessorament a l’escola i un servei d’atenció on-line i telefònic per a qualsevol dubte o pregunta que li pugui sorgir al mestre.