Qué fem

1. FORMACIÓ A MESTRES

Tot el claustre de primària rep formació teòric-pràctica de professionals de diferents disciplines creatives. Aquesta formació té com a objectius principals:

-Transferir al mestre la metodologia de la PictoEscriptura.
-Estimular les habilitats creatives, narratives i interpretatives dels mestres per a garantir aquesta transferència de la metodologia.

2. PLATAFORMA DIGITAL

Amb l’ajuda de vídeos i guies d’acompanyament, el mestre pot treballar d’una forma completament autònoma la PictoEscriptura a la seva aula. També disposa de:

  • Material pedagògic necessari per a conduir la Programació del curs adaptada a cada nivell educatiu.
  • Servei de correcció editorial pel mestre.
  • Servei de publicacions i biblioteca on-line.
  • Avaluació continuada de les habilitats lingüístiques dels alumnes amb exercicis de reforç personalitzat.

3. ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

VoxPrima assessora a l’equip directiu sobre com incorporar la PictoEscriptura en el projecte educatiu i adaptar-la a les necessitats de cada centre escolar.
Porta la PictoEscriptura a la teva escola.que_hacemos