Resultats

Durant un trimestre dels anys acadèmics 2013-2014 i 2014-2015 es va substituir la programació convencional de l’escola per la PictoEscriptura en els cursos de 3r, 4t i 5è de Primària de 6 escoles públiques de Barcelona.

Avaluades les diferències en el rendiment escriptor abans i després del Programa de PictoEscriptura en aquestes escoles, els resultats demostren que la PictoEscriptura funciona!

És més, tot i que la PictoEscriptura treballi el text narratiu a l’aula, l’estudi demostra que un cop s’ha adquirit la capacitat d’escriure textos llargs i ben elaborats, aquestes habilitats s’apliquen a qualsevol tipologia de text.

Aquesta avaluació de l’impacte de la PictoEscriptura ha estat realitzada per la Dra. Anna Llauradó, especialista en el desenvolupament de l’escriptura en edat escolar. Com a investigadora, ha participat en projectes a les Universitats de Barcelona, Harvard (EEUU) i el Institute of Education University of London (UK).

Més informació a: Estudi complet